Erin i aksjon

Én ting vil aldri endre seg

Eirin Staurvik, lærling

Manuelle kontrollrunder i kraftverket hver time er bytta ut med digitalt kontrollrom. Men selve leveransen av fornybar energi vil aldri bli utdatert.

Eirin Staurvik er energioperatørlærling i NTE. Før det jobbet hun som kokk, men hun søkte andre utfordringer.

– De som lærer meg opp har vært lærlinger selv for mange år siden. De behandler meg rettferdig. Jeg er en del av teamet. Det er ingen forskjellsbehandling. For meg er den gjensidige respekten utrolig viktig.

– Det mest spennende jeg gjør i min arbeidshverdag er når jeg får være med å fikse noe. Få være med å bygge. Jeg trives oppi høyden.

Jeg vet ikke hvorfor, men hvis jeg får være opp i høyden og gjøre ting andre ikke tør – da får jeg det lille kikket mitt.

NTE feirer snart 100-årsjubileum og noen av kraftstasjonene har vært i drift lenge. Men mye av driften av kraftstasjonen er endra – arbeid som tidligere var manuelt har blitt digitalisert.

– På Fiskumfoss har jeg funnet gamle journaler fra 1943. De skrev ned temperaturer, olje, vann, luft – og var på anlegget og kontrollerte minst en gang i timen. De var flere folk på skiftene, hadde dag- og nattskift. Nå er vi færre folk, vi går ikke runder kontinuerlig og vi har et kontrollrom hvor alt står. Men mye er fremdeles likt. Nå som da leverer vi fornybar energi. Det vil aldri forandre seg.


Portrett, Eirin smiler. Lyst hår, blå øyne, hjelm på hodet
Eirin i arbeidsklær
Eirin foran en gul bygning, hun holder seg på gelenderet og ser utover
Eirin i aksjon med hjelm på
Portrett, Eirin smiler. Lyst hår, blå øyne, hjelm på hodet
Eirin i arbeidsklær