Portrett av Marianne som ser ned

Lager samlingsplass for unge i NTE

Marianne Blikø, overingeniør

 

Traineestilling førte til fast jobb for Marianne Blikø. Da var hun med på å starte et samlingssted for unge medarbeidere i NTE.

Etter masteroppgave i elektrisk energiteknikk og smarte nett ved NTNU fikk Marianne tilbud om å bli trainee i NTE. Da opplevde hun at de som hadde jobbet i bedriften i flere år var oppriktig lydhøre for hennes bidrag.

– Jeg fikk mange anerkjennende nikk da jeg fortalte at jeg var trainee og det opplevdes som en tillitserklæring. Traineeløpet er godt kjent i NTE og jeg ble møtt med åpne armer og åpne sinn, sier hun. 

– Mange av de som jobber i den avdelingen jeg er i nå, har vært trainee tidligere. Det er en fordel. De vet hvilken situasjon det er og er åpne for å ta meg med på oppgaver. 
NTE er i endring og NTE får stadig flere yngre medarbeidere. Marianne var nylig med på å ta initiativ til å starte «UNG i NTE», en samlingsplass for unge kolleger. 

– Det er et tilbud til alle under 35 år. Vi har filmkvelder, quiz og mer faglige arrangement. UNG i NTE hjelper også unge og nyetablerte som kanskje har flyttet til en ny by å opparbeide seg et nettverk. Dette er vårt bidrag til det allerede gode arbeidsmiljøet i NTE. 

NTE tar hvert år inn minst én trainee som får prøve seg i flere avdelinger i konsernet i løpet av ett år. I tillegg rekrutterer NTE traineer fra en regional traineeordning som heter INTRO Trainee. 

Marianne er nå i fast jobb som overingeniør i NTE Nett. Da hun gikk over i fast stilling ble hun en av mentorene for traineen som kom etter henne. 

– Jeg har fersk trainee-kunnskap og det er nyttig. Jeg kjenner blant annet til alle de interne uskrevne reglene – som for eksempel at ingen tar heis i hovedbygningen på Steinkjer. Her tar man trappa. Vi trimmer i arbeidstiden!


Portrett av Marianne, ser ut i rommet
Marianne forklarer
Marianne ser ned, portrettbilde
Portrett av Marianne, hun ser opp og smiler.
Marianne forklarer noe for en kollega.